apskaitinio įvertinimo keitimas

apskaitinio įvertinimo keitimas
apskaitinio įvertinimo keitimas statusas Aprobuotas sritis buhalterinė apskaita ir finansinė atskaitomybė apibrėžtis Įmonės turto nusidėvėjimo (amortizacijos) skaičiavimo, taip pat turto ir įsipareigojimų balansinės vertės patikslinimas atsižvelgiant į naują informaciją apie turto ir įsipareigojimų dabartinę būklę ar būsimą naudą. atitikmenys: angl. changes in accounting estimates šaltinis Viešosios įstaigos Audito ir apskaitos tarnybos direktoriaus 2011 m. gruodžio 23 d. įsakymas Nr. VAS-21 „Dėl 7-ojo verslo apskaitos standarto „Apskaitos politikos, apskaitinių įvertinimų keitimas ir klaidų taisymas“ tvirtinimo“ (Žin., 2011, 161-7678)

Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas). 2015.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • changes in accounting estimates — apskaitinio įvertinimo keitimas statusas Aprobuotas sritis buhalterinė apskaita ir finansinė atskaitomybė apibrėžtis Įmonės turto nusidėvėjimo (amortizacijos) skaičiavimo, taip pat turto ir įsipareigojimų balansinės vertės patikslinimas… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • perspektyvinis būdas — statusas Aprobuotas sritis buhalterinė apskaita ir finansinė atskaitomybė apibrėžtis Apskaitos politikos ir apskaitinio įvertinimo keitimo ir apskaitos klaidų taisymo būdas, kai keitimai ir taisymai daromi ataskaitinį laikotarpį ir būsimais… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • prospective application — perspektyvinis būdas statusas Aprobuotas sritis buhalterinė apskaita ir finansinė atskaitomybė apibrėžtis Apskaitos politikos ir apskaitinio įvertinimo keitimo ir apskaitos klaidų taisymo būdas, kai keitimai ir taisymai daromi ataskaitinį… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”